Objavljeno: 08. 06. 2022 - 10:07

Bonton za vozače - HAK

Sudjelovanje u prometu značajan je dio naše svakodnevice. Propise i pravila o ponašanju u prometu uglavnom poznajemo ili mislimo da ih poznajemo i o njima ne razmišljamo.

Razmislite o svojem ponašanju tijekom vožnje. Poštujete li propise, izbjegavate li rizične situacije, vozite li oprezno, reagirate li pravodobno i predviđate li postupke drugih? Izbjegavate li opasnosti, prilagođavate li brzinu i položaj svojeg vozila prema drugim vozilima, poštujete li druge?

Nije dovoljno poštovati zakon i prometna pravila, nego se treba i kulturno ponašati prema drugim sudionicima u prometu. Ako vozite bolji i jači automobil ili imate viši društveni položaj ne znači da imate veća prava u prometu.

Zatvoreni u svome svijetu, obično cijenimo strpljenje onih iza nas, a preziremo strpljenje onih ispred nas.

Bonton za vozače / Izdavači: Hrvatska udruga tjelesnih invalida, Udruga za promicanje istih mogućnosti

U prometu svi imamo ista prava i obveze

Dokumenti za preuzimanje

Bonton za vozače - preuzmi brošuru (.pdf)(7.26 MB)
 
  Novosti - Sve